Events: 21st november 2021

Voorganger ds Jan Finnema. Op deze zondag gedenken we de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Nabestaanden krijgen een persoonlijke uitnodiging voor dienst dienst. Onder deze link vind je meer informatie over deze bijzondere traditie: www.protestantsekerk.nl/thema/gedachteniszondag/