Events: 27th oktober 2021

Ontmoeting met maaltijd en gesprek voor de 30 plussers in onze gemeente. De betrokkenen hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen.