Events: 10th oktober 2021

voorganger ds Jan Finnema We horen opnieuw een juridisch steekspel tussen Jezus en zijn belagers. Hij die zegt: “Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis” (Joh 8). Zoals de lichtende vuurzuil voor het volk de weg wees in de woestijn (Exodus 13:21). Hij wordt niet geloofd. Jezus […]

Een kort, ingetogen avondgebed, in het smûke tjerkje van Haskerhorne Onder de link vind je meer informatie over Iona: het eiland en de vieringen Wat is Iona Of kijk op deze website; Ionagroep Nederland – Wie zijn wij ? –