Kerkcafé


Evenementgegevens


Samen eten, ontmoeting & gesprek voor 30-plussers

Vooraf gaan we, wanneer je dit wilt, een hapje met elkaar eten. Vooral gezelligheid dus! Maar ook met een thema of een presentatie! Vooraf horen we graag
1.of je komt en zo ja met hoeveel personen
2.of je ook mee wil eten en of je daar ook een steentje in bij wil dragen.
Geef het door via de mail, app of sms aan Erik Post (graag voor 2 februari), e-mail: erik_hendrik@hotmail.com ; tel.: 0654678046

In gesprek met elkaar en met…..
Op deze avond hebben we een aantal kleurrijke gasten gevonden. Namelijk leden van de Christian Motorcyclists Association (CMA):
een actieve en dynamische vereniging, gericht op het aangaan, onderhouden en versterken van relaties met mensen en clubs in de motorwereld.
De leden van de CMA willen door hun oprechte belangstelling in mensen iets van de liefde van Jezus Christus laten zien. Niet dwingen, maar dienen is één van de slogans van de CMA.
Voor meer informatie: kijk maar even op de website van de CMA Nederland https://cma-nl.org/ 

De CMA vraagt geen vergoeding voor het verzorgen van een avond kerkcafé maar hopen op een vrijwillige bijdrage zodat ze de onkosten kunnen dekken zoals de huur van gebouwen om zelf kerkdiensten te organiseren en het uitdelen van gratis bijbeltjes. Misschien kunnen we even rondgaan met het collecte zakje.