deadline Nieuwsbrief: vrijdag12:00


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 13 oktober 2023 tot en met 11 oktober 2024. De eerstvolgende keer is op 26/04/2024

  • Toekomstige data:

kopij voor vrijdag 12:00 uur naar nieuwsbriefhaskeroord@gmail.com 

Wekelijks wordt op de website een nieuwsbrief gepubliceerd en ook aan gemeenteleden gestuurd, meestal via e-mail, maar voor wie dat wil is ook een papieren versie beschikbaar.
In deze nieuwsbrief vindt u het actuele nieuws van onze gemeente, bijzonderheden (voor zover bekend) over het’ wel en wee’ van gemeenteleden en dorpsgenoten, informatie over activiteiten, collecteopbrengsten, wie de bloemen krijgt, etc.. Echt HET communicatiemiddel om van het laatste nieuws op de hoogte te blijven!

Ook de nieuwsbrief thuis ontvangen?
Gemeenteleden die de nieuwsbrief willen ontvangen kunnen een e-mail sturen naar nieuwsbriefhaskeroord@gmail.com of bellen met 0513-677347.

Wil je een bericht aanleveren voor de nieuwsbrief?
Graag vóór vrijdag 12.00 uur sturen naar: nieuwsbriefhaskeroord@gmail.com of in de brievenbus bij Douwe Oenema, Turfstûke 7, Oudehaske