De Tien Beloften, Anselm Grun


Evenementgegevens


De tiende en laatste ochtend over ‘De Tien Beloften, wegwijzers naar de vrijheid’ van Anselm Grün. Onze wereld is gecompliceerd en vaak onoverzichtelijk. Daarom verlangen veel mensen naar een duidelijk oriëntatiepunt. Ze zoeken richtlijnen om te kunnen leven zoals dat bedoeld is: gelukkig. De Tien Geboden kunnen zulke wegwijzers zijn. Wie de richting kent, ervaart in zichzelf meer kracht en motivatie dan iemand die zonder enige oriëntatie maar wat rondloopt. Wie geen stuur heeft, verbruikt te veel energie omdat hij eerst uiteenlopende richtingen uitprobeert en dan steeds weer op zijn schreden terugkeert. Wie de richting kent, kent ook de krachtbronnen waaruit hij kan putten om zijn doel te bereiken. Benedictijner monnik en auteur Anselm Grün schreef hierover een boek speciaal bij een tv-serie over de Tien Beloften van de KRO.
Aanmelden kan via pghaskeroord@gmail.com