Avondgebed op Aswoensdag


Evenementgegevens


Door de Vieringencommissie.

De naam van deze bijzondere woensdag zegt het eigenlijk al: deze dag staat in het teken van de as. Het gaat dan om de as waarmee tijdens deze viering een kruisje wordt gemaakt op het voorhoofd. De as symboliseert de kwetsbaarheid en de vergankelijkheid van ons leven (vgl. Psalm 103,14: Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn, Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd). Het kruisje verwijst naar het feest van Pasen: uitzicht op een nieuw begin, een nieuw leven. Een prachtige markering van de 40-dagentijd die op deze dag begint, als een tijd van voorbereiding op het allerbelangrijkste feest dat wij kennen. Een tijd van bezinning waarin je heel bewust even stilstaat bij de weg die Jezus is gegaan: waar Hij voor stond en wat Hem inspireerde. Waar jij voor wilt staan, en wat jouw leven zinvol maakt. Een tijd die je dichter brengt bij jezelf en daardoor vaak ook dichter bij God.

Vanwege die rijke symboliek van het askruisje heeft het ook een plek gekregen in ons Dienstboek en wordt dit gebruik meer en meer overgenomen in Protestante kerken. Graag willen wij in de komende viering op Aswoensdag dit mooie ritueel een plek geven in onze liturgie. Voor een ieder die dat wil.