Contact

BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS:

Predikant:

Ds. J. Finnema, Bûgel 9, tel 0513 853611

Secretaris kerkenraad:

Nel Kruiswijk

Tel 06 38 727 55

scriba@haskeroord.nl

Ledenadministratie:

Dhr. Anne Reitsema, ledenadministratie@haskeroord.nl

College van Diakenen:

Adm. Dhr. Anne Wolthuizen, Turfkoer 16, Oudehaske,

tel. 0513 - 677850

College van Kerkrentmeesters:

Adm. Dhr. Ane Holtrop,

Jousterweg 27, 8506 BG Haskerhorne,  tel. 0513 -  416843

Voorz.: Dhr. Anne Reitsema  tel. 677168  

E-mail: anne.reitsema@outlook.com

Beheer kerk Oudehaske:

Mevr. A.Hoekstra, tel. 677597 of 0618919837 b.g.g. mevr.
G. Postma 0621352204

Telefoon kerk Oudehaske: 0513 - 677616

Begraafplaats Oudehaske:

Dhr. Wiebren Couperus, tel. 0513 -  551745

Beheer kerk Haskerhorne:

Dhr.Karel Neelis, tel.0513 - 416979

kneelis5@home.nl

Begraafplaats Haskerhorne:

Dhr. Ane Holtrop, Jousterweg 27, 8506 BG Haskerhorne

tel. 0513 - 416843 of 06-14328250

 

Agenda

Tot 1 april geen kerkelijke activiteiten.

Aanleiding voor dit besluit zijn de
maatregelen die de rijksoverheid, het
RIVM en onze landelijke protestantse
kerk vandaag genomen hebben om
verspreiding van het Corona virus tegen
te gaan.