Zorgen van en voor de boeren

03/07/2022

Van dominee Wim Beekman, classispredikant Fryslân ontvingen alle gemeenten een brief naar aanleiding het stikstofdebat dat voor grote zorgen en onrust zorgt bij de boeren in Nederland.

We vinden het belangrijk om deze brief met u te delen:  2210709 classis fryslan-Pastorale brief Landbouw