Wat is geluk voor jou?

Vorige week vierden de kinderen van basisschool de Tarissing hun voorjaarsvakantie. In de week daarvoor kregen zij van stichting Linda i.s.m. het Kulturhûs Oudehaske een zogenaamd gelukspoppetje, met de oproep om dit (nog kale) houten poppetje te versieren met verf, glitters, veren of iets anders. Daar mogen ze dan een foto van maken en deze opsturen naar de Facebookpagina van het Kulturhûs voor een digitale expositie. Ze mogen daarbij aangeven waar zij gelukkig van worden. In de spontane reacties van de leerlingenraad, te horen in de nieuwe Haskeroord Podcast, klinkt veel wijsheid. Geluk is voor hen: dat je niet alleen bent; dat iemand straalt; als je mazzel hebt en als je scoort met voetbal! Een gelukzalig gevoel.

Dat klinkt in ieder geval een stuk vrolijker dan wat ik bijvoorbeeld in de Bijbel lees bij Matteüs over wat Jezus daar tegen de mensen zegt over geluk. Wat moet je nu met bijvoorbeeld deze uitspraak?!: Zalig of gelukkig ben je, zegt Jezus als je we verdriet hebben… Hoe dan?

Luister naar de podcast!