Wachtwoord Nieuwsbrief en Kerkklok

De vernieuwde website van de Protestante Gemeente Haskeroord is online en hier zijn we erg blij mee.  Om de Nieuwsbrief en Kerkklok te openen is een wachtwoord nodig. Het wachtwoord wordt bekend gemaakt via de ‘gebruikelijke kanalen’ maar u kunt ook een mail sturen naar scriba@haskeroord.nl of info@haskeroord.nl
Zijn er vragen of opmerkingen?  Schroom niet om ze te melden