Verruiming coronamaatregelen !

26 juni 2021

 

Verruiming coronamaatregelen !

De kerkenraad laat met vreugde weten dat ook in onze Haskeroordgemeente een aantal beperkingen in de kerkdienst opgeheven kunnen worden. Ook nu volgen we de aanwijzingen van onze landelijke PKN. In beide kerkgebouwen is er voldoende mogelijkheid om te ventileren, daarom kan er ook weer -beperkt- samen worden gezongen!

Let op: vanaf 11 juli t/m 15 augustus zijn de kerkdiensten in Haskerhorne (09.30 uur).

Wat zijn de veranderingen?
-geen mondkapje meer nodig
-samen zingen mag weer; nog wel beperkt, voorlopig alleen het openings- en het slotlied (overige liederen worden door de organist gespeeld en door de predikant gelezen; mee-neuriën is toegestaan; we zorgen dat in Haskerhorne liedboeken aanwezig zijn!)
-in Oudehaske max. 64 personen, in Haskerhorne max. 32 personen

Wat blijft?
-wie de dienst wil bijwonen: aanmelden bij de scriba bijwonen (scriba@haskeroord.nl of 06-53872755)
-1,5 meter afstand houden (geldt niet voor wie op 1 adres wonen)
-hygiëne blijft belangrijk: was regelmatig je handen en hoest/nies in je elleboog
-wie klachten heeft, blijft thuis!

Hartelijk welkom in de diensten!