Uit de kerkenraad

Woensdag 4 november vergaderde de kerkenraad in een extra vergadering aan de digitale vergadertafel. Aanleiding was de persconferentie van dinsdag 3 november, waarin de overheid een tijdelijke verzwaring van de lockdown afgekondigdeDie tijdelijke maatregelen gelden van woensdag 4 t/m woensdag 18 november 2020.De kerkdiensten

De overheid geeft aan dat het ‘sluiten van publiek toegankelijke locaties’ niet geldt voor de kerken als het gaat om het houden van kerkdiensten.

De kerkenraad heeft daarom besloten dat de kerkdiensten in de komende twee weken doorgang vinden, op de zorgvuldige manier waarop we dat de afgelopen periode gewend zijn. Dus maximaal met 30 personen + medewerkers en altijd vooraf aanmelden bij scriba@haskeroord.nl of 06-53872755.

Concert
Op 8 november staat een concert gepland in de kerk in Haskerhorne, georganiseerd door Johan Bijhold.
Dit concert valt dus in de periode van de twee weken verzwaarde maatregelen, waarin ook theaters, concertzalen e.d. gesloten zijn. De kerkenraad besluit dat het concert niet op die datum kan doorgaan. Zo gauw de omstandigheden het toelaten, kan het concert alsnog plaatsvinden.

Taizé avondgebed
De kerkenraad besluit dat het Taizé avondgebed op zondag 8 november komt te vervallen. 


Podcast

Voor de groep jongere ouderen en oudere jongeren wordt gewerkt aan het uitbrengen van een Haskeroord podcast: een ‘radiobericht’ op internet, met een aantal vaste onderdelen en een eigen Haskeroord muzikaal intro en outro. Je kunt het op elk moment dat jou dat uitkomt beluisteren. Het gaat om een experiment! De kerkenraad vindt het belangrijk dat naast de kerkdienst aan deze doelgroep een alternatief wordt geboden, dat voor verbinding met de kerk kan zorgen.

Gedachtenis zondag 22 november
Een indrukwekkende en ontroerende kerkdienst.
Zo beleven velen de laatste zondag van het kerkelijk jaar, die dit jaar op 22 november valt. Deze zondag heet Voleindigings zondag of Gedachtenis zondag.  Dan worden in veel kerken de namen gelezen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn gestorven.  Ook in onze kerk. 


Als de namen klinken en voor elke naam een kaars wordt ontstoken, roept
dat niet alleen herinneringen op aan deze gestorven leden van onze gemeente, maar misschien ook wel aan en heel persoonlijk verlies dat je hebt geleden, recentelijk of lang geleden. Het verlies van iemand waar je van hebt gehouden en nog van houdt. Misschien was hij of zij geen lid van een kerk of van onze kerk, dat maakt niets uit. 


Mocht u iemand willen gedenken van buiten onze gemeente, dan kunt u dat uiterlijk 16 november laten weten aan de scriba: scriba@haskeroord.nl 

of 06-53872755.  De door u aangereikte naam zal dan worden genoemd.


De nabestaanden van gemeenteleden die afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, ontvangen deze week een uitnodiging om bij het gedenken aanwezig te zijn en de kaars aan te steken.

Ook de andere aanwezigen krijgen de gelegenheid een kaarsje aan te steken om een eigen overleden geliefde te herdenken die we -misschien al lang- in ons hart meedragen.

Kerk voor en met het dorp: herdenken overleden geliefden op zaterdag
Omdat we het belangrijk vinden om kerk met en voor het dorp te zijn, staan de kerken in Haskerhorne en Oudehaske, net als vorige jaren, op de zaterdag voor de Gedachteniszondag (21 november) ook open voor dorpsgenoten en gemeenteleden om een overleden geliefde te herdenken. 

In Haskerhorne ben je van 19.00 tot 20.00 en in Oudehaske van 16.00 tot 17.00 welkom. Er klinkt sfeervolle muziek en iedereen die dat wil kan een lichtje aansteken ter gedachtenis aan iemand die je lief is. Het is er rustig en je kunt even gaan zitten of meteen weer weg gaan.  

Ook gezien het beperkte aantal familieleden dat op zondag 22 november de gedachteniszondag kan bijwonen (immers maximaal 30 aanwezigen), is dit een extra mogelijkheid om aandacht aan een overleden geliefde te schenken.
Uiteraard gelden ook bij deze activiteit de coronamaatregelen met betrekking tot aantallen, afstand en hygiëne.

De opening van de kerken is onder voorbehoud van de ontwikkelingen en mogelijk gewijzigd beleid m.b.t. het corona virus. Op de website www.haskeroord.nl zullen we tijdig communiceren als deze openstelling niet doorgaat!


Tenslotte geven we u graag nog weer de korte maar krachtige bemoediging mee:

HOUD MOED,  HEB LIEF