TERUGBLIK OP DE WEEK VAN PALMPASEN TOT PAASMORGEN 2021De week voor Pasen is in de kerk belangrijk en bijzonder. Die week begint met Palmzondag: als de kinderen met versierde Palmpasen stokken het Bijbelverhaal uitbeelden dat Jezus Jeruzalem binnenrijdt en door de mensen wordt binnengehaald als een koning. Ook dit jaar ging zondagmorgen 28 maart een groep kinderen door Oudehaske:

Iedereen die zingt en roept en danst er door de straat.  Jezus komt! Versier je huis, straks is het al te laat.
Iedereen die juicht en wuift zo vrolijk en zo blij, want  Jezus komt voorbij!
Wat een vrolijke gezichten zagen we. Van de zingende  kinderen en hun Palmpaasstokken en de bewoners van de straten waar we doorheen liepen. En wat waren de  Palmpaasstokken prachtig versierd!

Maar dan gaat het verhaal verder. Niet lang daarna wordt Jezus ter dood veroordeeld en gekruisigd.
Daaraan denken op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Misschien heb je op donderdag op TV naar de Passion gekeken.
Voor de vrijdag hebben we zelf een sobere viering opgenomen en uitgezonden via ons
eigen Youtube kanaal HaskeroordKerkTV.

Al onze tweewekelijkse vieringen én podcasts met actuele thema’s zijn daar te vinden:
Haskeroord KerkTV – YouTube (zoek op Youtube naar ‘Haskeroord KerkTV’).

 

 

 

Gelukkig eindigt het verhaal van Jezus niet op Goede Vrijdag. Want met Pasen vieren
we in de kerk dat Jezus is opgestaan: de dood heeft niet het laatste woord. Omdat het
Paasfeest zo belangrijk is in de kerk, wilden we dat ook graag met onze dorpsgenoten
delen.
Daarom hebben we ook dit jaar in de drie dorpen huis-aan-huis een Paaskaart bezorgd.

Met dank aan de makers Klaas en Hillie én aan de bezorgers!
Ook voor Paasmorgen werd een digitale viering opgenomen en uitgezonden. Met aan het eind filmpjes van gemeenteleden die elkaar een mooi Paasfeest toewensen. Wat feestelijk en fijn om elkaar zo weer even te zien!
En wat een klus voor onze technicus Sarino. Veel dank en Bravo voor hem!
Terugkijken van de viering kan op ons eigen Youtubekanaal ‘Haskeroord KerkTV’. Op Paasmorgen werden door een aantal muzikanten in  de straten Paasliederen ten gehore gebracht. ‘

Dank voor jullie muzikale inbreng!
De kinderen versierden net als afgelopen jaren het houten kruis met gele narcissen. Dit stond voor de kerk in Oudehaske te pronken. En dit jaar versierden ze ook een 2e kruis: met mozaïek!
De kinderdienstleiding laat weten: “Oh, wat veel en mooi gekleurde steentjes!” Ze zijn prachtig inderdaad en er is
niet één hetzelfde. Eigenlijk ook een beetje symbolisch voor onze kerkelijke gemeente, bedachten we. Deze steentjes
mochten de kinderen van de kinderdienst met tegellijm op het houten kruis plakken. Ieder koos zijn/haar eigen
mooiste kleuren en vormen. Een heel ontspannen werkje. Voordat we hieraan starten hebben we naar het
Paasverhaal geluisterd. Waarom versieren we nu een kruis en wat trof Maria bij het graf?

Dank voor jullie creatieve inbreng, kinderen (en leiding!). in Haskerhorne stond voor de kerkdeur ook een kruis
opgesteld met symbolisch de windselen uit het graf.
We hopen dat u van dit alles hebt genoten.
Intussen blijft onze wens voor jullie allen:
HOUD MOED, HEB LIEF

Deze terugblik is ook geplaatst in de dorpskranten van Oudehaske ‘De Baerch’ en Haskerhorne ‘de Doarpskrante