Stopzetten kerkelijke activiteiten

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Haskeroord heeft besloten dat in ieder geval tot 1 juni alle kerkelijke activiteiten, inclusief de kerkdiensten, worden stopgezet.  We volgen hiermee de maatregelen en adviezen  van de rijksoverheid en onze landelijke protestantse kerk om verspreiding van het Corona virus in te dammen.

Kerk voor het dorp: omzien naar elkaar

We roepen alle leden van onze gemeente op om in de eigen omgeving oog en oor te hebben voor kwetsbare dorpsgenoten, die bijv. de deur niet uit kunnen of durven. Vraag of u, of jij iets kunt betekenen, denk aan een boodschapje, een telefoontje. Ook in deze periode kunnen we zo laten zien dat we kerk voor het dorp willen zijn.

Contact

Mocht u geen oplossing voor uw specifieke situatie hebben, of hebt u behoefte om uw zorgen te delen, dan kunt u altijd contact zoeken met uw contactpersoon (zie de achterkant van de Kerkklok). Ook kan natuurlijk contact worden gezocht met de leden van de kerkenraad.

Tenslotte…

Het coronavirus bepaalt ons erbij dat wij het leven niet beheersen. Wij hebben het leven niet in onze greep. Er overkomt ons meer dan we ons doorgaans bewust zijn. We zijn en blijven met al onze kennis en kunde kwetsbare mensen. We mogen erop vertrouwen dat God ons, zeker in deze soms angstige periode, nabij zal zijn.

Hartelijke groet en sterkte gewenst,

Kerkenraad protestantse gemeente Haskeroord