Samenkomsten prot. gem. Haskeroord

10 februari 2021
In verband met de verlenging van de lockdown tot 2 maart heeft de
kerkenraad besloten de afspraken voor onze Haskeroordkerk ook te
verlengen tot die datum.
Dat betekent: geen enkele fysieke samenkomst/ activiteit. Er wordt veel
van ons gevraagd, maar solidariteit met de samenleving weegt nu het
zwaarst.
We zijn wel wekelijks ‘aanwezig’ op ons eigen Youtube kanaal ‘Haskeroord
TV’. De ene week (vanaf zondagmorgen) met een digitale viering vanuit
ons kerkgebouw in Oudehaske en de andere week met een podcast, waarin
onze predikant Jan Finnema een bijbels licht werpt op een actueel thema.

Houd moed, heb lief !

Met vriendelijke groet,

Nel Kruiswijk
Scriba PG Haskeroord