Samenkomsten Prot. Gem. Haskeroord

23 maart 2021
De kerkenraad heeft besloten tot nader order geen fysieke kerkdiensten te houden.
Hoewel de landelijke PKN en de PKN classis Fryslân aangeven dat er iets meer mogelijk zou moeten zijn (30 bezoekers, max. 4 voorzangers), kiest onze kerkenraad daar niet voor. Het aantal besmettingen is nog altijd hoog. En vanuit de gedachte dat we ‘kerk en voor het dorp’ willen zijn, willen we ons niet meer veroorloven dan anderen in onze dorpen die ook zo graag willen starten, maar geen groen licht krijgen. Er wordt veel van ons gevraagd, maar solidariteit met de samenleving weegt nu het zwaarst.
Onze jongeren (tot 18 jaar) mogen elkaar inmiddels wel weer fysiek ontmoeten, binnen de voorwaarden van het PKN protocol voor de jongeren.
Ook zijn we wekelijks ‘aanwezig’ op ons eigen Youtube kanaal ‘Haskeroord TV’. De ene week (vanaf zondagmorgen) met een digitale viering vanuit ons kerkgebouw in Oudehaske en de andere week met een podcast, waarin
onze predikant Jan Finnema een bijbels licht werpt op een actueel thema.

Extra digitale vieringen zijn er op Goede Vrijdag 2 april (vanaf 19.30) en Paasmorgen 4 april (vanaf 09:00 uur)

Houd moed, heb lief !