Podcast 3 2021: Hulp of Fraude?

Jaren geleden schreef theoloog en dichter Huub Oosterhuis een indringend pamflet Red hen die geen verweer hebben (2012) met daarin een hartstochtelijke oproep aan de kerken. Hij schrijft onder andere: ‘De God van de Bijbel is geen onpartijdig opperwezen boven arm en rijk uit, maar de partijganger van de zwakken en de armen.

Zijn oproep is ineens weer heel actueel na de verontrustende situaties die in de afgelopen weken in de media worden beschreven over de toeslagenaffaire, die zelfs tot het aftreden van enkele verantwoordelijke politici en de val van het gehele kabinet hebben geleid.

Het beleid van de politici wordt hardvochtig genoemd, onredelijk en onnodig streng. Critici zagen zelfs een parallel in de handelswijze van de gemeente Wijdemeren waar ambtenaren geld terug willen vorderen van een vrouw in de bijstand die jarenlang de dagelijkse  boodschappen had ontvangen van haar ouders. Hulp of fraude? Moet de kerk zich weer meer gaan bemoeien met de politiek?

In de nieuwe Podcast  van deze week staan we stil bij deze ontwikkelingen.