Pinksterboodschap 2021 Classis Fryslân

Andere jaren kon ik bedenken wat de leerlingen van Jezus voelden in de dagen voor
Pinksteren. Hoe zij samen neerzaten in een bovenzaaltje ergens in Jeruzalem. Verweesd en
verlaten. Bezorgd ook. Wat moet er na Jezus’ vertrek van hen terechtkomen?
Dit jaar kan ik het voelen. De leegte, de verwarring. Ruim een jaar missen we onze
vertrouwde samenkomsten, ontmoeten we elkaar nauwelijks. En zijn er de vragen. ,,Zal het
na coronatijd weer hetzelfde zijn? Zullen wij nog hetzelfde zijn? Wat zouden we willen?”

Lees verder door op de Pinksterboodschap te ‘klikken’.

Pinksterboodschap 2021