Paasboodschap 2021 classis Fryslan

Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’
Marcus 16:3

Lees via onderstaande link de Paasboodschap.

210329 PKN Classis Fryslan-Paasboodschap 2021