Opstarten van de fysieke diensten op 23 mei. Hartelijk welkom!

Na een uitgebreide uitwisseling van standpunten heeft de kerkenraad besloten om met ingang van zondag 23 mei 2021 weer fysieke kerkdiensten te houden. Nu er door de overheid meer ruimte wordt gegeven voelt de kerkenraad ook deze ruimte. Ook de PKN geeft ruimte voor -nog bescheiden- bijeenkomsten. En wat is er mooier om dan te beginnen op het Pinksterfeest!
 
We hopen dat we een mooie start met elkaar kunnen maken. Ook al gelden natuurlijk nog steeds de nodige beperkingen. We gaan op dezelfde manier verder als waarop we in december jl. zijn gestopt, dus onder o.a. de volgende voorwaarden:
*Maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers)
*Wie de dienst wil bijwonen, meldt zich vooraf bij de scriba: scriba@haskeroord.nl of 06-53872755.
*We vertrouwen erop dat wie zelf of gezinsleden met gezondheidsklachten heeft, niet naar de kerk komt.
*Mondkapjes worden gedragen bij verplaatsingen, op de stoel kan het mondkapje af.
*Er is (nog) geen samenzang.
 
Hartelijk welkom!