Kerkdiensten Haskeroordgemeente vervallen

Kerkdiensten Haskeroordgemeente vervallen van zondag 20 december t/m 17 januari.

Nu Nederland in lockdown is gegaan is er ook op de kerken een dringend beroep gedaan om de fysieke diensten zoveel mogelijk te beperken de komende tijd. De Protestantse gemeente Haskeroord geeft gehoor aan dit advies. De kerkenraad heeft dit besluit met pijn in het hart genomen, maar solidariteit met de samenleving weegt nu het zwaarst.

Dit houdt in dat vanaf komende zondag 20 december tot en met zondag 17 januari er geen fysieke kerkdienst wordt gehouden.  Dus ook niet op kerstavond en kerstmorgen.
Ook andere activiteiten vervallen of worden digitaal georganiseerd.
De komende weken zal wekelijks de nieuwsbrief blijven verschijnen.

Digitale kerstviering
Er zal een digitale kerstviering worden opgenomen, die vanaf kerstavond beschikbaar zal zijn via Haskeroord TV. De link zal worden gedeeld via de mailadressen Nieuwsbrief en op de website www.haskeroord.nl

Actie inleveren kerstpakket gaat door!
De geplande actie voor de Voedselbank Joure gaat wel door! Zaterdag 19 december kunnen tussen 10.00 en 12.00 uur kerstpakketten, of ‘losse’ houdbare levensmiddelen worden ingeleverd bij de kerk in Oudehaske t.b.v. de voedselbank van de diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân. Ingang kerkplein, buiten voor de deur. De leden van de Diaconie zijn aanwezig en zorgen dat de pakketten bij de Voedselbank komen

Licht in het donker
We gaan door een zware periode. Ons dagelijkse leven ziet er de komende weken heel anders uit dan we hadden gehoopt. In deze situatie leven we toe naar Kerst: de geboorte van Jezus. God gaf ons licht in het donker. Wij wensen jullie toe dat Zijn licht ons ook in deze situatie zal bemoedigen.

HOUD MOED, HEB LIEF