Kerkdiensten Haskeroordgemeente vervallen

Kerkdiensten Haskeroordgemeente vervallen van zondag 20 december t/m 7 februari 2021.

Nu Nederland in lockdown is gegaan is er ook op de kerken een dringend beroep gedaan om de fysieke diensten zoveel mogelijk te beperken de komende tijd. De Protestantse gemeente Haskeroord geeft gehoor aan dit advies. De kerkenraad heeft dit besluit met pijn in het hart genomen, maar solidariteit met de samenleving weegt nu het zwaarst.
Dit houdt in dat vanaf zondag 20 december tot en met zondag 7 februari er geen fysieke kerkdienst wordt gehouden. 
Ook andere (fysieke) activiteiten vervallen of worden digitaal georganiseerd.
De komende weken zal wekelijks de nieuwsbrief blijven verschijnen.

Digitalevieringen en de Haskeroord podcast!
Vanaf 17 januari nemenwe weer iedere twee weken een digitale viering op. Deze zijn te zien op ons eigen Youtube kanaal HaskeroordTV.
Ook is er de tweewekelijkse Haskeroord podcast, waarin een actueel thema wordt belicht.Ook de wekelijkse bloemengroet voor gemeenteleden en dorpsgenoten is weer opgepakt!

Het is een zware tijd
We gaan door een zware periode. Met dit gebed eindigden we de kerkenraadsvergadering van 20 januari jl. Dat het ons mag helpen!

Woorden en daden

Uw liefde voor mensen
straalt ons toe
in de woorden en daden van Jezus, de Christus.
Hij Licht uit Licht.
Dat wij bij dat licht
onze weg mogen vinden,
en elkaar kunnen zien.
Dat dit licht nooit dooft,
dat is wat wij u bidden.

Amen.

 HOUD MOED, HEB LIEF