Kerkbalans & giften

Kerkbalans & giften

De problematiek rondom kerkbalans in combinatie met de giftenaftrek op uw aangifte inkomstenbelasting is een moeilijke materie, die niet zomaar naar individueel niveau uit te leggen is. Daarom worden in dit schrijven ook algemene regels beschreven met daarbij als aanvulling enkele rekenvoorbeelden. Let wel: individuele situaties verschillen en in de rekenvoorbeelden wordt daar geen rekening mee gehouden, zoals aftrek hypotheekrente of andere uitgaven en inkomsten die van invloed zijn op de belastingheffing.

Geeft u vrijwillig geld aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift. De Belastingdienst kent 2 soorten giften: gewone giften en periodieke giften. Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

Een gewone gift mag u alleen aftrekken als u die doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Voor de aftrek van gewone giften heeft de belastingdienst een drempel ingebouwd van 1% van uw inkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken.

Een periodieke gift mag u aftrekken als u die doet aan: een ANBI of een vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet. Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Geeft u gewone giften en een periodieke gift zonder overeenkomst, dan moet u beide giften optellen en worden ze gezien als gewone giften. Dan geld ook de drempel van 1% met een minimum van € 60.

Geeft u meer aan gewone giften dan 1% van uw inkomen, dan is de gift aan Kerkbalans te allen tijde volledig aftrekbaar. Als u daarentegen minder dan 1% van uw inkomen aan gewone giften geeft dan is wellicht het opmaken van een overeenkomst met de kerk toch zinvol en financieel aantrekkelijk.

Wilt u uw gift volledig aftrekbaar maken van uw inkomen en bent u van plan de komende jaren hetzelfde bedrag aan onze kerk te geven, vul dan de overeenkomst in en lever deze in bij onze administrateur, Ane Holtrop.

Link naar het formulier van de overeenkomst

Klik op de afbeelding voor meer informatie.