‘Geef elkaar de ruimte’

24 sept. 2021

Afspraken over kerkdienst en activiteiten na 25-09-2021

In de laatste corona-persconferentie heeft de overheid is aangekondigd dat per 25 september 2021 de 1,5 meter maatregel wordt losgelaten. Vervolgens hebben we ook adviezen ontvangen van onze landelijke PKN en de PKN classis Fryslân. Op basis hiervan heeft de kerkenraad ook nieuwe afspraken vastgesteld voor bijeenkomsten van onze Haskeroordgemeente, ingaande 25 september 2021. Klik op de link boven dit artikel om hier kennis van te nemen.