Gebruiksplan kerkgebouwen pkn Haskeroord

Om activiteiten in de kerkgebouwen te mogen organiseren, hebben we van
de landelijke PKN een protocol ontvangen. Op basis daarvan is voor beide
kerkgebouwen en de zalen een ‘gebruiksplan’ opgesteld. Dat is verplicht
als er activiteiten plaatsvinden. In het plan staat beschreven hoe we
alles veilig en hygiënisch en volgens de voorschriften organiseren.