Zondag 3 november 2013 Dankdag Vorige Volgende

Zondag 3 november 2013 Dankdag

Dankdag

Dank U Heer, voor al wat leeft.
Dank voor alles wat Gij geeft.
Voedsel, vreugde, overvloed,
Gij zijt overstelpend goed!
Dank U wel voor al wat groeide,
wind en wolken, licht en lucht,
velden vol van goede vrucht.
Dank dat duizend bloemen bloeiden!