21 oktober 2012: Thema: “Wie is mijn naaste” Vorige Volgende

21 oktober 2012: Thema: “Wie is mijn naaste”

De liturgische bloemschikking verbeeldt de Barmhartige Samaritaan en de noodlijdende man.
De buigende tak verbeeldt de Barmhartige Samaritaan, die hulp biedt aan de man.
Deze noodlijdende man wordt uitgebeeld door de geknakte bloem.
De Samaritaan ziet om naar de man en buigt zich liefdevol naar de man.
De liefde van de Samaritaan wordt uitgebeeld door het hart wat aan de tak hangt, liefde naar hulpbehoevenden toe.
Liefde is barmhartig en met ontferming bewogen zijn met mensen die in nood verkeren, in welke vorm dan ook.

Liefde is elkander dragen,
elke dag een levenlang.
Liefdevol elkaar verdragen,
levend in Gods welbehagen.
Liefde is aandachtig luisteren
warme woorden spreken, fluisteren.
liefde is geven, delen
met elkaar bewogen zijn.