Extra nieuws over de kerkdiensten!

Woensdag 7 oktober 2020
Opnieuw een extra nieuwsbrief. Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen die door de overheid en de landelijke PKN zijn genomen met betrekking tot kerkdiensten.
Het volgende besluit komt in de plaats van het bericht van vorige week.
Onze landelijke PKN laat weten: De protestantse kerk adviseert “met pijn in het hart” aan gemeenten om de richtlijnen van de overheid ter
harte te nemen. “Ik hoop dat mensen er op vertrouwen dat wij er alles aan doen om de belangen van onze gemeenten onder de aandacht te brengen, maar dat soms het algemene belang, de volksgezondheid en de
beeldvorming rond kerken, belangrijker is dan ons eigen belang”, zegt directeur Jurjen de Groot. Het beleid van de kerkenraad is: we volgen beleid en adviezen van de overheid en onze landelijke PKN.
Daarom geldt vanaf nu het volgende voor de kerkdiensten:

1. Tot eind oktober maximaal 30 gasten bij de dienst, exclusief medewerkers
Medewerkers zijn: predikant, organist, bediening beamer, ambtsdrager van dienst, diaken, koster, leiding kinderdienst.
We hanteren het principe ‘vol is vol’. Wie niet bij de dienst kan zijn, wordt direct genoteerd voor de dienst op de volgende zondag; uiteraard in onderling overleg.


2. Geen gemeentezang

Alternatieven: predikant leest tekst bij orgelspel of lied wordt via schermen getoond.

3. Zodra dit te realiseren is, zal de dienst op video worden opgenomen
en zo snel mogelijk na de opname op ons Youtubekanaal Haskeroord Kerk-TV kunnen worden
bekeken. Alleen degenen op het liturgisch centrum zullen in beeld worden gebracht.


4. Mondkapje dragen bij het in- en uitgaan van het gebouw
Zodra u op uw zitplaats bent, kunt u het mondkapje afzetten.
We kunnen dit niet afdwingen, maar hopen dat u ook dit advies ter harte wilt nemen.


5. Ongewijzigd:

Alle andere (VTA) activiteiten, bijeenkomsten (zowel voor volwassenen als voor kinderen/jongeren),
koffiedrinken op woensdag, vergaderingen etc. voor de maand oktober gaan niet door.
De tekst van het gebruiksplan zal hierop worden aangepast.
In de kerkenraad van 20 oktober gaan we kijken naar de situatie op dat moment. Indien nodig is er tussentijds overleg.
Mocht u behoefte hebben aan een pastoraal gesprek, dan kunt u de predikant, ouderling of pastorale bezoeker daarvoor wel benaderen de komende weken. Immers: men mag thuis maximaal een groep van 3
mensen van buiten ontvangen.


Hebt u vragen of opmerkingen over dit besluit, dan kunt u dit kenbaar maken bij de kerkenraad, via de scriba: scriba@haskeroord.nl of 06-53872755.

Intussen blijft gelden:
HOUD MOED, HEB LIEF
Namens de kerkenraad, Jan Dijkstra, voorzitter