De Nieuwe Privacywet & de Haskeroordkerk 

Sinds 25 mei 2018 geldt in Europa een nieuwe privacywet, ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Deze AVG geldt ook voor de kerk, zowel landelijk als plaatselijk. De kerkenraad heeft hierover gesproken en de benodigde actie ondernomen. Het belangrijkste is het opgestelde ‘privacystatement’.  Daarin is terug te vinden hoe de kerk omgaat met uw persoonlijke gegevens. De basis hiervoor wordt aangereikt door de landelijke PKN, iedere plaatselijke kerk kan daar de eigen gegevens op invullen. Het statement van de Haskeroordgemeente is terug te vinden op de website www.haskeroord.nl .   

Wat betreft het vermelden van informatie en plaatsen van foto’s op de nieuwsbrief, in de Kerkklok, op de website en op Facebook gaat de kerkenraad ervan uit dat gemeenteleden hiertegen geen bezwaar hebben. Alleen voor het plaatsen van informatie over ziekte wordt toestemming van de betrokkene gevraagd. Bij alle andere informatie/foto’s geldt, dat het feit dat we een kerkelijke gemeente zijn, rechtvaardigt dat dit gebeurt, m.a.w. daarmee kunnen we laten zien dat en hoe we kerk zijn. Zo wordt dat ook omschreven in het privacystatement. 
 
Mocht iemand toch bezwaar hebben tegen het plaatsen van informatie/foto’s, dan kan dat natuurlijk altijd kenbaar worden gemaakt bij de scriba scriba.haskeroord@gmail.com