Actie Kerkbalans 2021

Het is bijna zover: van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari doet ook onze gemeente weer mee aan de Actie Kerkbalans!

Een kerkelijke gemeente heeft op zijn minst drie zaken nodig: actieve vrijwilligers, een kerkgebouw en een dominee. Dat kost allemaal tijd en energie, maar ook geld. Kerkelijke gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden én de samenleving.

Daarom vragen wij u deze dagen bescheiden en vrijmoedig om geld. Bescheiden omdat God gratis is. En vrijmoedig omdat we beseffen dat we met de vrijwillige bijdragen van mensen als kerkelijke gemeente veel  kunnen betekenen voor andere mensen. Zowel voor oud als jong en zowel binnen als buiten de kerk.

Helaas hebben we bij de jaarrekening 2020 vastgesteld dat we in de rode cijfers zijn beland! De prognose voor 2021 geeft hetzelfde beeld……

Aan u/aan jou willen we daarom vragen om de bijdrage voor 2021minimaal op hetzelfde bedrag te stellen als het jaar 2020. Als dat mogelijk is natuurlijk.
Kunt en wilt u de bijdrage verhogen, dan graag! Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!
Met uw bijdrage kunnen we de rode draad van het goede leven weer oppakken. Met het oog op de kerk van morgen.

Alvast hartelijk dank,

Uw college van kerkrentmeesters