Aantal bezoekers kerkdienst naar 60

Vanaf zondag 13 juni 2021 zijn 60 bezoekers bij de kerkdienst in Oudehaske welkom. We breiden daarvoor het aantal zalen uit, zodat er voldoende afstand gehouden kan worden. We hanteren voorlopig ook nog het vooraf aanmelden bij de scriba: scriba@haskeroord.nl of 06-53872755. Hartelijk welkom!
We pakken ook voorzichtig het samen zingen weer op: het slotlied gaan we weer samen zingen, nog wel op  ‘spreekniveau’.
Het gebruiksplan is hierop aangepast.
210609 Gebruiksplan Haskeroord-corona